Herinnering en Ritueel

Herinnering en Ritueel

Als je met een overlijden geconfronteerd wordt kan in een herinneringsbijeenkomst de essentie van iemands leven vertaald worden in woorden, beelden, symbolen en muziek. Graag sta ik jou en/of jouw familie bij om op eigen wijze betekenis te geven aan het leven en sterven van iemand die jullie zo dierbaar is. Dit om recht te doen aan het geleefde leven, aan wie diegene was en wat hij of zij heeft betekend en ook zal blijven betekenen.

Door een betekenisvolle herinneringsbijeenkomst samen te stellen, kunnen jullie zin geven aan het leven en sterven van hem of haar van wie jullie houden. Met behulp van eigen bronnen kan er een verbinding gelegd worden naar de toekomst, waarin het verlies meegedragen wordt. Zo kan aan het proces van afscheid nemen de vorm gegeven worden zoals jullie graag willen. Met deze herinnering aan deze grenservaring in jullie leven, kan een eerste stap gezet worden naar herstel, waardoor er weer perspectief ontstaat.

Op ieder moment kunnen jullie mij in de verlieservaring betrekken: op zeer korte termijn bij de uitvaart of op een later moment in het proces van rouw.

Mijn wortels liggen in de christelijke traditie. Door mijn studies en mijn werk voor Nieuwwij heb ik kennis van de kostbare inzichten van de diverse wijsheidstradities. Vanuit iedere (geloofs)traditie of levensvisie zijn jullie welkom.

Individuele betekenisgeving

Een verlieservaring, in welke vorm dan ook, kan je leven een wending geven die je niet had voorzien. Je wordt door mij aangemoedigd om door het delen van jouw gedachten en gevoelens betekenis te geven aan de ontstane situatie.
Al naar gelang jouw behoefte kan dit uitmonden in het creƫren van een eigen passend ritueel, dat jij zelf uitvoert of dat wij samen uitvoeren. Zo kan er rust en vertrouwen ontstaan om op eigen kracht weer richting te geven aan dat wat uit balans is geraakt.

Tijdens een pelgrimage op het eiland Iona werd ik bij Columba Bay (een strand vol stenen) uitgenodigd om een steen te kiezen en in zee terug te gooien. De gedachte hierbij is dat wij in onze bagage van alles meedragen dat we onderweg niet meer nodig hebben. Een tweede steen mocht ik uitzoeken om mee te nemen voor onderweg als herinnering aan deze tocht en dat als symbool kon dienen voor iets dat ik nodig heb om mijn reis te vervolgen.

Terug naar boven