Klankbord en Metgezel

Klankbord en Metgezelvind je eigen antwoorden

Een ingrijpende gebeurtenis zoals een overlijden, een ongeluk, een ziekte, een scheiding, het verlies van werk, kan ons leven verstrekkend veranderen. Het zijn momenten waarop je het gevoel kunt hebben dat je iemand nodig hebt om met de verlieservaring om te gaan.

Op deze drempelmomenten in je leven wil ik jouw klankbord en metgezel zijn. Het verkennen van wat jou draagt staat centraal in onze ontmoeting. Zo kun jij jouw eigen inzichten en nieuwe perspectieven ontdekken. Ervaringen en (zingevings)vragen met betrekking tot jouw levensweg kunnen een plaats krijgen en gedeeld worden. Ik noem dit tevoorschijn luisteren.

Toen ik een aantal jaren geleden iets ingrijpends meemaakte, leek het alsof ik in een sneltrein zat die niet wilde stoppen en waar ik dus niet uit kon stappen. Tegelijkertijd had ik de gewaarwording dat ik in een stoptrein was gestapt die niet op gang wilde komen.

Tijdens mijn proces van herstel waren er mensen in mijn omgeving die zonder oordeel luisterden en vragen stelden, waarop ik zelf mijn antwoorden kon vinden. Op die weerklank in mijzelf kon ik telkens verder denken. Uiteindelijk kon ik uit de trein stappen en mij opnieuw verbinden met mijzelf.

Juist op zo’n kwetsbaar moment in jóuw leven, wil ik iemand voor je zijn die wil toeluisteren naar dat wat er gebeurd is en alles wat daarmee samenhangt. Het is mijn overtuiging dat inzichten en perspectieven al sluimerend bij je aanwezig zijn. Door het stellen van verhelderende vragen kun je ze terugroepen in je herinnering en kun je je weer verbinden met je innerlijke kracht.

De foto’s op deze website zijn gemaakt op het eiland Iona aan de westkust van Schotland. Mijn verblijf daar in 2010 heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Op deze plek, in de kaalheid en ruigheid van het landschap, lijken hemel en aarde elkaar te raken. Hier voelde ik hoe mijn ziel haar herinnering vond in de ruimte van het Onnoembare.

Mijn persoonlijke ervaring is voor mij een bron van inspiratie. In mijn oprechte aandacht voor jou mag je je gekend weten in wie jij bent. Ik bied je geen georganiseerde reis, enkel een tijdelijke gezamenlijke trektocht, waarin jouw weg stapsgewijs zal ontstaan.

Bodem van leegte
vervuld.
Herinnering.
Kracht baant zich een weg
uit diepte onpeilbaar.

Storm komt tot bedaren,
waarheid kan zich openbaren.
Onbewuste bloei in nog
verborgen licht.

Dragende bodem
van leven
wordt geboren.
Veelkleurige dageraad,
belofte van toekomst.

Ina Veldman

Terug naar boven