Mijn missie

 
Levensmissie

Mijn levensmissie is om vanuit een dienstbare houding de ander te inspireren tot innerlijke groei. Vanuit het besef dat ik deel uitmaak van een groter geheel wil ik met liefde, aandacht en compassie bij mijzelf en de ander aanwezig zijn. In deze aanwezigheid verbindt dienstbaarheid mij met de a(A)nder en met het leven zelf.

Persoonlijke kernwoorden: integriteit, congruentie, zorgvuldigheid, dienstbaarheid en verbinding.

Opleiding + overige werkzaamheden

Opleidingsinstituut voor theologie, levensbeschouwing en geestelijke begeleiding in Vrijzinnig Perspectief (OVP): pastoraal werker/geestelijk verzorger deel 1.

*Eindscriptie over de ontwikkeling van de ritualisering van de dood in Nederland.

Interspiritueel Seminarie: een training die mij opleidde tot Interspiritueel Voorloper. Deze training bood mij de mogelijkheid om de wereldwijde religies en spirituele diversiteit te bestuderen.

Cursus Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden van de Protestantse Kerk Nederland.

Voorganger bij Getijdengemeenschap De Binnenkamer.

Redactielid (ritueeldeskundige) multimediaal platform Nieuwwij.

Terug naar boven